×

Završene javne tribine i radionice za građane

Jučer je okviru projekta “Recikliraj za bolje sutra” u ogulinskoj Gradskoj knjižnici i čitaonici održana četvrta javna tribina na temu “Ponovna uporaba predmeta”, čime je završen ciklus od 4 javne tematske tribine. Gost, predavač bio je Marko Košak iz zagrebačke Zelene akcije, a na kraju se voditelj projekta, Igor Trbović zahvalio svima na dolasku i suradnji.

Isto tako, mini tribinama u mjesnim odborima Ribarići i Salopek selo, završen je ciklus od ukupno 56 radionica za građane. Mini tribine su provedene u dva ciklusa sa po dvije radionice, ukupno 42 radionice po mjesnim odborima Grada Ogulina i 14 radionica u Općini Plaški. Radionicama su obuhvaćena sva 4 specifična cilja projekta: sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.