×
previous arrow
next arrow
Slider

Raspored odvoza reciklabilnog otpada

Kada se govori o gospodarenju otpadom jedan od prioriteta je izdvajanje korisnog otpada koji se može prerađivati.
U tu svrhu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin je na području Grada Ogulina postavilo zelene otoke na 19 lokacija.Zeleni otoci su mjesto na javnoj površini na kojem se nalazi više posuda za prihvat odvojeno sakupljenog materijala.

Od korisnih komponenti sustavom odvojenog prikupljanja izdvajaju se papirnati i kartonski otpad, otpadni PET (plastika), staklo i metali, odnosno otpad koji u velikoj većini spada u ambalažni otpad, te iskorištena odjeća i obuća.

Detaljnije upute o pravilnom razvrstavanju otpada možete pronaći u promidžbenom letku: promidžbeni letak.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA:

 • Mjesni odbor Sv. Jakov (Dom Jablanovo)
 • Mjesni odbor Lomost (Škrile)
 • Mjesni odbor Zagorje
 • Mjesni odbor Žegar-Podvrh
 • Mjesni odbor Prapuće-Zagrad
 • Mjesni odbor Hreljin Ogulinski
 • Mjesni odbor Salopek selo
 • Mjesni odbor Proce
 • Mjesni odbor Ribarići
 • Mjesni odbor Musulinski potok
 • Mjesni odbor Turkovići
 • Mjesni odbor Sveti Petar – Puškarići
 • Ivana Gorana Kovačića (Gradska tržnica)
 • Vijenac Ive Marinkovića (kod trgovine i kbr. 9)
 • Saborčanska ulica
 • Mala cesta
 • Bošt
 • Struga (kod kbr.1 i 11)
 • Vitunj
Eko otok – Puškarići