×

Produljeno razdoblje provedbe projekta

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je dana 11. ožujka 2020. godine stanje pandemije virusa COVID-19 te je Vlada Republike Hrvatske istog dana proglasila epidemiju uzrokovanu navedenim virusom.

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije donio je 17. ožujka 2020. godine Odluku o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava uslijed pandemije COVID-19, kojom se dozvoljava produljenje razdoblja provedbe projekta za tri mjeseca, u projektima koji se provode na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine.

Slijedom navedenog, razdoblje provedbe projekta ”Recikliraj za bolje sutra” produljuje se za tri mjeseca odnosno od 23. travnja 2020. godine do 23. srpnja 2020. godine.