×

Obilježen Dan zaštite prirode

Protekli tjedan u gradskoj upravi upriličena je početna tiskovna konferecija na kojoj su prezentirane temeljne smjernice i ciljevi projekta pod nazivom “Recikliraj za bolje sutra”. Radi se o zajedničkom projektu Grada Ogulina, kao nostitelja, i Općine Plaški, u ulozi partnera. Projekt je u 85%-tnom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Naglasak cijelog projekta je na izobrazno-informativnim aktivnostima, a one će biti usmjerene na građane Ogulina i Plaškog.

Jedna od prvih aktivnosti na ovom projektu odrađena je u utorak, 23.07.2019. godine u općini Plaški. Naime, tamo je obilježen Dan zaštite prirode, prva u nizu aktivnosti projekta ”Recikliraj za bolje sutra”. Događaj je održan u suradnji sa udrugom Carpe Diem, čiji je predstavnik upoznao sudionike sa važnošću koncepta održivog gospodarenja otpadom.

Dan zaštite prirode  obilježen je u srijedu 24.07.2019. u Ogulinu, i to u gradskom parku, gdje je za građanstvo bilo izloženo mobilno reciklažno dvorište. Bila je ovo prilika i da građani doznaju više detalja iz prve ruke o samom projektu Recikliraj za bolje sutra.