×
previous arrow
next arrow
Slider

O projektu

Projekt „Recikliraj za bolje sutra“ ima za zadatak provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se doprinijeti željenim pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom.

Svrha provedbe projekta „Recikliraj za bolje sutra“ je izgradnja svijesti građana grada Ogulina i općine Plaški o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Opći ciljevi projekta su
– Informirati i educirati građane Ogulina i Plaškog o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo.
– Izgraditi svijest i razumijevanje svih skupina javnosti o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa.
– Izgraditi svijest svih skupina javnosti o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo.
– Izgraditi svijest građana Ogulina i Plaškog u svojstvu potrošača o važnosti promjene njihovih navika (konzumerizam) za prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo.
– Pripremiti podloge da Ogulin i Plaški zajedno s komunalnim poduzećima počnu transparentno informirati građane o postupcima obrade otpada i omogućiti im praćenje tijeka recikliranja i odvojeno prikupljenog otpada.

Provedbom projekta pokrivaju se 4 specifična cilja: Sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Razdoblje provedbe projekta je od 22.08.2018. – 22.04.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 498.040,00 HRK

Bespovratna sredstva: 423.334,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 2014. – 2020.